Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, KOLAREN 9 Ny sökning Tillbaka till sökning

Kolaren 9_6_1a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Västmanland
Arboga

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

KOLAREN 9

Beskrivning

Inventeringsår 1998

Bebyggelsen i kvarteret Kolaren ger ett mycket splittrat intryck och byggnadernas placering framstår närmast som slumpmässiga. Även fastighetsgränserna är märkliga. På Kolaren 9 finns bebyggelse från; före 1857, 1947 och 1973. Helt utan relation eller anpassning till varandra. Ur kulturhistorisk synpunkt är det endast huvudbyggnaden från före 1857 ,en liten ålderstigen rest i det nordöstra hörnet, som behöver beskrivas. Byggnaden är ett mycket vackert smalt 2-våningshus med traditionellt portlider dvs. en typisk arbogagård. Byggnaden har inte heller exteriört förvanskats nämnvärt under sentida renoveringar.
Fastigheten ingår i det ...

Läs mer i eget fönster