Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, KAPELLET 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Kapellet 1_1&3_1a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Västmanland
Arboga

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Folkrörelse och föreningsliv - Gilleshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

KAPELLET 1

Beskrivning

Inventeringsår 1998

Bebyggelsen på fastigheten Kapellet 1 ingår i den sammanhängande trähusbebyggelse som är utmärkande för Arboga stadskärna. En trähusbebyggelse som med tiden i varierande grad förändrats men som kan ha sitt ursprung så långt tillbaka som 1600-talet och kvarvarande exteriöra detaljer från 1700-talet. Bebyggelsen på en fastighet består i allmänhet av en huvudbyggnad mot gatan sammanbyggd med ett flertal ekonomibyggnader och/eller ekonomibyggnader placerade inne på gården. Tillsammans med angränsande bebyggelse bildas en inre gård på fastigheten, eller i kvarteret. Delar av ekonomibebyggelsen kan vara ombyggda till boningshus

Bebyggels...

Läs mer i eget fönster