Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, GROPGÅRDEN 15 Ny sökning Tillbaka till sökning

Gropgården 15_1_1a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Västmanland
Arboga

Handel och bankväsende - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

GROPGÅRDEN 15

Beskrivning

Inventeringsår 1998

Fastighetsindelningen i detta kvarter är mycket ostrukturerad och illa planlagd. För vidare upplysningar angående detta se Gropgården 21. Denna fastighet sträckte sig en gång genom hela kvarteret men har snöpts av på alla håll och kanter och framstår idag som en överbliven rest.
Bebyggelsen på fastigheten tillkom 1963. Sedan dess har ytskiktet av puts bytts ut mot träpanel vid en tilläggsisolering. Bortsett från bostadshuset har resterande byggnader på den maximalt utnyttjade tomten modern uthuskaraktär.