Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, HELGE KORS 17 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning

Helge kors 10-11_1_2a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Västmanland
Arboga

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

HELGE KORS 17

HELGE KORS 14

HELGE KORS 13

HELGE KORS 12

HELGE KORS 11

HELGE KORS 10

HELGE KORS 9

HELGE KORS 8

HELGE KORS 7

Beskrivning

Inventeringsår 1998

Större delen av kvarteret Helge Kors är helt sanerat från äldre bebyggelse. I den nya stadsplan som upprättades för området 1971 står bl.a.: Nybebyggelsen, som givetvis skall miljöanpassas, skall prövas av byggnadsnämnden i varje särskilt fall. Stadsplanen har utformats med hänsyn till detta förfaringssätt. Det innebär således att byggnadsnämnden skall dels kunna ingripa restriktivt vid byggnadsutformningen utöver vad som normalt sker, dels å andra sidan ha befogenhet att medgiva avvikelser från föreskrifter om byggande i tomtgräns, fönsterrätt, brandmursskyldighet osv. i den omfattning som prövas lämpligt. Resultatet blev bl.a. rad...

Läs mer i eget fönster