Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, PRESTBOLET 4 Ny sökning Tillbaka till sökning

Prestbolet 4_1_4a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Västmanland
Arboga

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

PRESTBOLET 4

Beskrivning

Inventeringsår 1998

Fastigheten består av en stor parkliknande trädgård som känns något rumphuggen på grund av centrumledens tillkomst. Utmed Nygatan ligger en mycket tidstypisk byggnad (pastorsexpedition och pastorsbostad) från slutet av 1800-talet. Den är ritad av den kände arkitekten J.F. Åbom som också ritade det Heijkensköldska sjukhuset i Arboga samt bl.a. Berns salonger och Södra teatern i Stockholm. Arkitekturen är nyrenässans.
Längre in på fastigheten finns en vitkalkad gråstenskällare ihopbyggd med ett äldre timmerhus samt ytterligare en mer ladugårdliknande timmerbyggnad.