Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, STURESTADEN 3:5 S:T. NIKOLAI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sturestaden 3;5_1_7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:T. NIKOLAI KYRKA (akt.)
Västmanland
Arboga

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

STURESTADEN 3:5

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Nicolai kyrka ligger i stadskärnans norra utkant. Gränsande på kyrktomtens södra sida ligger den före detta prostgården - idag församlingens kontor - med timrad, reveterad huvudbyggnad från 1885 i nyklassicistisk stil. På tomten finns också två enklare faluröda uthus, en länga bodar och källare bevarade.

Kyrkogården är anlagd på en höjd, omgärdad av en bogårdsmur av tuktad sten i bruk. De äldsta delarna kan vara medeltida, men stor omläggning gjordes 1797. Huvudingången i väster är en stiglucka, tegelmurad och med gult avfärgad slätputs. I stigluckans valv sitter en dubbelgrind av svartmålat järn. Södra sidans muröppning har en ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

St. Nicolai kyrka är Arbogas äldsta byggnad. Troligen uppfördes kyrkan i sin första version på 1100-talet. Kyrkans utvidgning med det norra sidoskeppet invigdes 1358. Det södra sidoskeppet tillbyggdes vid mitten av 1400-talet. På 1600-talet förlängdes det södra sidoskeppet österut. De äldsta delarna av tornet (troligen från 1100-talet) omfattar den gråstensmurade delen. Det däröver påmurade tegelpartiet torde ha tillkommit vid mitten av 1400-talet. Tornet kröntes av en smal spira liknande Trefaldighetskyrkan fram till stormen1889 då det blåste ned. Den nuvarande huven har en enkel pyramidliknande form.
Kyrkan har flera inventarier ...

Läs mer i eget fönster