Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, SKOLSTUGAN 2 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning

Skolstugan 3_1_2a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Västmanland
Arboga

Samhällsservice och teknisk försörjning - Brandstation

Samhällsservice och teknisk försörjning - Brandstation

SKOLSTUGAN 2

SKOLSTUGAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 1998

På fastigheten Skolstugan 3 ligger Arbogas f.d. brandstation som uppfördes 1897. Anläggningen exemplifierar det ökade ansvar som lades på kommunerna under senare delen av 1800-talet. Huvudbyggnadens arkitekturstil är mycket tidstypisk och exteriört välbevarad. Fönster och portar är stilenligt indragna i fasaden. För att markera djupverkan målades dessa alltid mörka, nästan alltid mörkt bruna. Fönstren på denna byggnad, som vid ett senare tillfälle målats vita, bör därför återställas vid nästa ommålning.
På fastigheten ligger också en barackliknande bebyggelse som förmodligen uppfördes samtidigt med huvudbyggnaden.
På den angränsand...

Läs mer i eget fönster