Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, MUNKEN 38 M.FL. MUNKEN 31-35, 36-38 Ny sökning Tillbaka till sökning

munken.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MUNKEN 31-35, 36-38 (akt.)
Västra Götaland
Skara

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

MUNKEN 38

MUNKEN 37

MUNKEN 36

MUNKEN 35

MUNKEN 34

MUNKEN 33

MUNKEN 32

MUNKEN 31

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Kvarteret Munken präglas i hög grad av den lekfullhet och experimentlusta som brukar förknippas med 1950-talets arkitektur. Utöver några äldre bostadshus finns i kvarteret kedje- och radhus samt friliggande villor, som tillsammans ger kvarteret en varierad men ändå väl sammanhållen karaktär. Med gaveln mot Domprostegatan ligger radhusen på fastigheterna Munken 31-35, ritade 1958 av arkitekt Drott Gyllenberg, och uppförda åren därpå. Radhuslängan utgörs av fem byggnader med entrésidan mot norr och trädgård, uteplats och balkong mot söder. Trots att de fem husen i själva verket utgörs av två snarlika varianter, upplevs de genom den en...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2009

FASTIGHET 31-35
Arkitekt: Drott Gyllenberg, Skara (ritningar 1958). Entreprenör: Magnusson & Linnarsson, Skara. Byggherrar: Privatpersoner.

Radhuslängan utgörs av fem byggnader sammanfogade i gavlarna, orienterad i öst-västlig riktning med entrésidan mot norr och trädgårdssidan mot söder. Längan har en tidstypisk variationsrik karaktär mot norr och söder, skapat av att arkitekten använt två olika former på de enskilda husen, en lägre och en högre, och placerat dem förskjutna sinsemellan. De yttre och det mittersta av husen är lägre med grönmålade skivmaterial på långsidorna och däremellan är två högre hus med rosa skivmaterial. Gav...

Läs mer i eget fönster