Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, STAMPEN 20:2 GÖTEBORGS FD SPINNHUS, FD KVINNOFÄNGELSE OCH FD BARNHEM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTEBORGS FD SPINNHUS, FD KVINNOFÄNGELSE OCH FD BARNHEM (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Rättsväsende - Kriminalvårdsanstalt - Spinnhus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Barnhem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

STAMPEN 20:2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Anläggningen som ursprungligen uppfördes som ett s k spinnhus, var tidigare helt sluten och omgiven av plank (byggt 1833), vilket numera bara finns kvar i nordöstra delen. Byggnaderna ligger på en höjd omgiven av grönska och gränsar till det kraftigt trafikerade området söder om Skansen Lejonet. Huvudbyggnaden och gårdsbyggnaden ligger parallellt placerade med entréerna vända mot en grusad gård. Byggnaderna är uppförda i en enkel klassicistisk stil med en sträng symmetri, utmärkande för 1700-talet. De har tillbyggts och genomgått vissa förändringar i samband med nya funktioner, men bildar en väl sammanhållen arkitektonisk enhet.

Kä...

Läs mer i eget fönster