Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, MATTAN 6 BETELSEMINARIET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BETELSEMINARIET (inakt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Skola

Utbildning och vetenskap - Skola

MATTAN 6

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Betelseminariet, ett komplex med låga skolbyggnader från 1960-talet som successivt byggts till med nya hus på 1980-, 90-, och 00-talen. Anläggningen är belägen i nordvästra Nockebyhov, i anslutning till ett grönområde. Gångvägar löper förbi området i väster och norr. I nordväst löper Åkeshovsvägen. Terrängen är flack, och marken mestadels gräsbevuxen med planterade träd i utkanterna. I söder en större parkeringsyta. Asfalterade gångar leder fram till de olika husens entréer. Prydligt klippta häckar. Små uteplatser i marktegel eller betongplattor

Husen ligger ganska tätt. De är fritt grupperade kring gräsytor och gårdar. Flera av hu...

Läs mer i eget fönster