Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ORDENSKNAPPEN 1 NOCKEBYHOV SÄRSKOLA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NOCKEBYHOV SÄRSKOLA (inakt.)
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Fritidshem

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

Utbildning och vetenskap - Skola

ORDENSKNAPPEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Särskola belägen i den västra delen av Nockebyhov. Skolgården gränsar i norr mot Nockebyhovs bollplan, Nockebyhovsskolan samt Judarskogen. Anläggningen består av en souterrängbyggnad placerad på en sluttande tomt som i söder ansluter till en skogsbevuxen allmänning. Skolgården som är bevuxen med gräsmatta, buskar och träd omgärdas av ett grönmålat spjälstaket i trä. På gården finns vidare två bodar, bänkar samt lekredskap. Via en asfalterad väg i väster når man entrén på nordöst fasaden. Vid byggnadens sydgavel leder trappor upp till entrén.