Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, OLDMÄSTAREN 19 M.FL. NOCKEBY SERVICEHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NOCKEBY SERVICEHUS (inakt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Serviceboende

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Serviceboende

RUMORMÄSTAREN 5

ORDENSKAPITLET 8

ORDENSGILLET 1

OLDMÄSTAREN 19

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Nockebyhovs servicehus, en stor anläggning från tidigt 1950-tal, med 12 låga bostadshus för pensionärer och en panncentral. 11 av bostadshusen är tidiga exempel på loftgångshus, dessutom är hus 3 i Ordensgillet 1 ett radhus. Byggnaderna ligger utplacerade invid Tyska Bottens väg och Tältgatan. Bebyggelsen är till sin placering anpassad till den kuperade terrängen och de mjukt böjda gatorna. I områdets utkanter finns brantare slänter. Området karaktäriseras framförallt av att karaktären är öppen och naturlig, med större och mindre gräsytor, buskar, naturligt växande och planterade träd, skogsdungar, berg i dagen. Växtligheten utgörs ...

Läs mer i eget fönster