Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, RECIPIENTEN 2 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

SIGILLBEVARAREN 11

RECIPIENTEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Fem flerfamiljshus om tre våningar med souterräng, uppförda i slutet av 1940-talet. Husen är belägna i en sluttning utmed Utflyktsvägen i den södra delen av Nockebyhov. Grusade gångar leder fram till entréerna, marken är bevuxen med gräs, prydnadsbuskar och enstaka träd. Sittbänkar i trä för de boende finns utplacerade i terrängen. I Sigillbevararen 11 (hus 2) finns daghem i souterrängvåningen. Byggnaderna har inplåtade fönster och utbytta balkongfronter men bevarar i övrigt sin ursprungliga karaktär.