Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ORDENSGRADEN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

STORLOGEN 2

ORDENSGRADEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Två bostadshus i 3 våningar med souterrängvåning från tidigt 1950-tal i Nockebyhov. Mot gatorna finns trottoarer, förgårdar med gräsmattor och träd, mest planterade lövträd. Utmed fasaderna finns ofta rabatter. Till entréer leder asfalterade gångar. Här finns även ytor i betongplattor. Marken vid husens garageportar (mot söder) är asfalterad. Husens skyddade gårdar vetter mot högre terräng med utsparad skogsmark. Gårdarna är gräsbevuxna och har lekplatser. Utmed fasaderna leder grusade gångar. På anläggningen finns även trappor i granit med smidesräcken.

Mot väster nära gathörnet har huset i Ordensgraden 3 en restaurang. Här är ma...

Läs mer i eget fönster