Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, RECIPIENTEN 27 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

RECIPIENTEN 27

RECIPIENTEN 26

RECIPIENTEN 24

RECIPIENTEN 23

RECIPIENTEN 22

RECIPIENTEN 21

RECIPIENTEN 20

RECIPIENTEN 19

RECIPIENTEN 18

RECIPIENTEN 17

RECIPIENTEN 16

RECIPIENTEN 15

RECIPIENTEN 14

RECIPIENTEN 13

RECIPIENTEN 12

RECIPIENTEN 11

RECIPIENTEN 10

RECIPIENTEN 8

RECIPIENTEN 7

RECIPIENTEN 6

RECIPIENTEN 5

RECIPIENTEN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Radhusområde i Nockebyhov från tidigt 1960-tal, bestående av tre radhuslängor med 21 lägenheter samt en garagelänga. Området ligger i änden av Utflyktsvägen, ett par hundra meter norr om Nockebybron. Terrängen är kuperad, och sluttar ganska brant ned mot Mälarstranden. Marken är delvis gräsbevuxen, men har i hög grad även naturkaraktär, med friväxande tallar, lövträd och berg i dagen. Den asfalterade infartsvägen leder förbi husens entréer mot garagelängan, vägen kantas delvis av gröna smidesräcken. Här och vari området finns stödmurar i fogad granit och några granittrappor med smidesräcken. Mot gatan har husen rabatter och plantera...

Läs mer i eget fönster