Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SKÖNDALSBRO 3 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

SKÖNDALSBRO 3

SKÖNDALSBRO 2

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Två äldre byggnader som troligen uppfördes i början av 1700-talet, men som under årens lopp till- och ombyggts i olika etapper. Den större gården "Sjövillan" (Sköndalsbro 2) var tidigare ett säteritorp som hörde under Stora Sköndal. Det långa huset kallat ”gula längan” (Sköndalsbro 3) var från början en liten torpstuga som underhand byggts till på båda sidorna. Anläggningen är belägen invid Drevikens strand. En bevarad lindallé avskärmar byggnaderna från strandpromenaden, mot öster omgärdas tomten av ett rödmålat staket. Mot väster ligger en radhuslänga från 1970-talet. Inom anläggningen består markbeläggningen av grusade gångar, ...

Läs mer i eget fönster