Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lysekil kn, HOLMA 2:1 HOLMA SÄTERI Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLMA SÄTERI (inakt.)
Västra Götaland
Lysekil

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

HOLMA 2:1

Beskrivning

Holma säteri, med mangård från 1911, idag en golfbana men kvarnen ligger omkring 600 meter väster om säteriet. Ovanför kvarnen ligger dammen med dammfäst av huggen granit. Landskapet runt kvarnbyggnaden består av trädbevuxna kullar. Landsvägen går omkring 50 meter norr om dam och kvarn.

Källor:
Kulturmiljöer i Lysekils kommun (1992)