Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, TENSTA, Stockholm

Miljö - foto

SAK07367 Sthlm, Tensta, Bränninge 2,3,4, Tenstagången 8-49, från nordväst

Tenstagången är ett långsträckt gågata vid vilken stadsdelens centrumfunktioner är placerade. Till höger de inglasade butiksstråken.
Information
SAK07367 Sthlm, Tensta, Bränninge 2,3,4, Tenstagången 8-49, från nordväst Tenstagången är ett långsträckt gågata vid vilken stadsdelens centrumfunktioner är placerade. Till höger de inglasade butiksstråken.
NV
2000-04-12
Albin Dahlström
SAK07367 -
Stockholms stadsmuseum
Kontakta informationsägaren