Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, TENSTA, Stockholm

Miljö - foto

SAK07334 Sthlm, Tensta, Hjälminge 1, Elinsborgsbacken 6-12 (jmn nr) från nordväst

Många av de högre husen i stadsdelens norra del har loftgångar. Bostadshusen som skymtar till vänster ligger öster om Hagstråket.
Information
SAK07334 Sthlm, Tensta, Hjälminge 1, Elinsborgsbacken 6-12 (jmn nr) från nordväst Många av de högre husen i stadsdelens norra del har loftgångar. Bostadshusen som skymtar till vänster ligger öster om Hagstråket.
NV
2000-04-12
Albin Dahlström
SAK07334
Stockholms stadsmuseum
Kontakta informationsägaren