Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, TENSTA, Stockholm

Miljö - foto

SAK07130 Sthlm, Tensta, Gullinge 1, Gullingeplan 40-54 (jmn nr) från norr

Vy över en av stadsdelens nedsänkta matargator: Hagstråket. Över bilgatorna löper gångbroar. Som synes följer gångtrafikanterna inte alltid den strikta trafiksepareringen.
Information
SAK07130 Sthlm, Tensta, Gullinge 1, Gullingeplan 40-54 (jmn nr) från norr Vy över en av stadsdelens nedsänkta matargator: Hagstråket. Över bilgatorna löper gångbroar. Som synes följer gångtrafikanterna inte alltid den strikta trafiksepareringen.
N
2000-04-15
Albin Dahlström
SAK07130 -
Stockholms stadsmuseum
Kontakta informationsägaren