Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

null kn, KULTURLANDSKAPSREGION SÖRMLÄNDSKA SJÖPLATÅN, Södermanland Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Södermanland
Odlingslandskap - Skogsbygd
Anläggningar
Flen kn, BOGÅRDEN 1:1 BOGÅRDENS KOMMINISTERBOSTAD
Flen kn, HARPSUND 5:1 HARPSUNDS HERRGÅRD
Flen kn, HELGESTA GÅRD 2:5 VON ROSENS JAKTSTUGA
Flen kn, HÄLLEFORS BRUK 1:116 HÄLLEFORS BRUK
Flen kn, LAGMANNEN 1 MALMKÖPINGS TINGSHUS
Flen kn, STAMHEMMANET 1 ORRESTA GÅRD
Flen kn, ÅDÖ 1:1 ÅDÖ KAPTENSBOSTÄLLE
Flen kn, ÅKERÖ 1:1 ÅKERÖ SÄTERI
Katrineholm kn, ALEN 5 KATRINEHOLMS TINGSRÄTT
Katrineholm kn, ERIKSBERG 1:1 ERIKSBERGS SLOTT
Katrineholm kn, ERIKSBERG 69:2 OPPUNDA HÄRADS FORNA TINGSHUS
Katrineholm kn, HAGBYBERGA 4:1 HAGBYBERGA HERRGÅRD
Katrineholm kn, HASTFERSTÄPPORNA 1:1 ÖSTRA VINGÅKERS KYRKSTALL
Katrineholm kn, HÅLBONÄS 2:12 M.FL. HOLBONÄS SÄTERI
Katrineholm kn, KATRINEHOLM 4:2 GAMLA POSTHUSET, KATRINEHOLM
Katrineholm kn, KATRINEHOLM 4:3 KATRINEHOLMS JÄRNVÄGSSTATION
Katrineholm kn, KLASTORP 1:1 CLAESTORPS HERRGÅRD
Katrineholm kn, SPETEBY 2:17 M.FL. SPETEBYHALLS HERRGÅRD
Nyköping kn, BRÄDGÅRDEN 2 NYKÖPINGS TINGSRÄTT
Nyköping kn, GEVLE 4:4 GEVLE TINGSHUS OCH GÄSTGIVAREGÅRD
Nyköping kn, JÄDER 2:17 JÄDERS GÄSTGIVAREGÅRD OCH TINGSPLATS
Nyköping kn, KARREBY 1:2 ULLABERG
Nyköping kn, NIKOLAI-BERGA 1:2 M.FL. VIDA REGEMENTSSKRIVARBOSTÄLLE
Nyköping kn, NYKÖPINGSHUS 1 NYKÖPINGSHUS
Nyköping kn, RESIDENSET 8 RESIDENSET, NYKÖPING
Nyköping kn, RÅDHUSET 6 NYKÖPINGS RÅDHUS
Nyköping kn, SJUKVÅRDAREN 13 SANKT ANNA SJUKHUS (HOSPITALET)
Nyköping kn, STORA KUNGSLADUGÅRDEN 2:1 STORA KUNGSLADUGÅRDEN
Nyköping kn, TINGSHUSET 1 TINGSHUSET, NYKÖPING
Nyköping kn, TISTA 2:5 TISTADS HERRGÅRD
Nyköping kn, ÅVALLEN 1 PIHLSKA GÅRDEN
Nyköping kn, ÖSTRA MALMA 2:2 ÖSTERMALMA HERRGÅRD