Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

null kn, KULTURLANDSKAPSREGION MÄLARDALEN, Uppsala Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Uppsala
Odlingslandskap - Slättbygd
Anläggningar
Enköping kn, CENTRUM 24:10 ENKÖPINGS RÅDHUS
Enköping kn, CENTRUM 33:1 ENKÖPINGS TINGSRÄTT
Enköping kn, CENTRUM 35:2 ENKÖPINGS GAMLA TINGSHUS
Enköping kn, EKOLSUND 1:227 EKOLSUNDS FD VÄRDSHUS
Enköping kn, EKOLSUND 1:227 EKOLSUNDS SLOTT
Enköping kn, GRYTA 5:3 GRYTA MAJORSBOSTÄLLE
Enköping kn, GRÖNSÖ 1:1 GRÖNSÖÖ SLOTT
Enköping kn, HÄRNEVI 2:2 M.FL. HÄRNEVI KVARN OCH SÅG
Enköping kn, KVEK 2:34 M.FL. KVEKGÅRDEN
Enköping kn, LANDSBERGA 1:1 LANDSBERGA ÖVERSTEBOSTÄLLE
Enköping kn, LITSLENA 1:6 LITSLENA TINGSHUS
Enköping kn, RYMNINGEN 31:1 ÖRSUNDSBRO
Enköping kn, SALNECKE 1:10 SALNECKE SLOTT
Enköping kn, TUNA 17:4 TUNALUNDS FORNA TINGSPLATS OCH GÄSTGIVERI
Enköping kn, UTÖ 2:1 UTÖHUS
Enköping kn, VECKHOLM 1:10 VECKHOLMS GAMLA PRÄSTGÅRD
Hallsberg kn, BACKA 1:8 SKÖLLERSTA HÄRADS GAMLA TINGSHUS
Hallsberg kn, BERGÖÖ 3 BERGÖÖSKA HUSET
Hallsberg kn, HALLSBERG 5:4 HALLSBERGS STATION
Hallsberg kn, SKÖLLERSTA 1:10 SKÖLLERSTA
Hallsberg kn, SKÖLLERSTA 1:10 TINGSHUSET, SKÖLLERSTA
Hallsberg kn, VRETSTORP 4:1 VRETSTORP
Hallsberg kn, VÅGEN 1 HALLSBERGS TINGSRÄTT
Heby kn, HARBONÄS 2:1 HARBONÄS SÄTERI
Heby kn, HUDDUNGEBY 3:19 ANDERS OLSGÅRDEN
Heby kn, HUDDUNGEBY 3:20 JAN ERSGÅRDEN
Heby kn, TINGSHUSET 2 TINGSHUSET HEBY
Heby kn, ÖSTERVÅLA-ÅBY 8:69 ÖSTERVÅLA GÄSTGIVARGÅRD
Håbo kn, BISKOPS-ARNÖ 1:1 BISKOPS-ARNÖ
Håbo kn, SKOKLOSTER 2:4 SKOKLOSTER SLOTT
Håbo kn, YTTERGRAN 2:8 HÅBO HÄRADS FD TINGSHUS
Karlskoga kn, VILLINGSBERG 1:2 VILLINGSBERGS HERRGÅRD
Kumla kn, KUMLA BANDEL 3:3 KUMLA STATIONSHUS
Laxå kn, BÅLBY 5:1 SKAGERSHULTS GAMLA KYRKA
Laxå kn, SKAGERSHOLM 2:1 BÅTHUSET OCH PIREN PÅ SKAGERSHOLM
Laxå kn, TIVEDSTORP 2:31 TIVEDSTORPS MISSIONSHUS
Lekeberg kn, FJUGESTA 2:125 FJUGESTA
Lekeberg kn, RISEBERGA KLOSTER 1:3 RISEBERGA BÖNHUS
Tierp kn, LIBBARBO 2:11 ÖRBYHUS
Tierp kn, TIERP 173:1 TIERPS TINGSRÄTT
Uppsala kn, DRAGARBRUNN 19:1 UPPSALA RÅDHUS
Uppsala kn, DRAGARBRUNN 21:1 TIUNDA TINGSHUS
Uppsala kn, DRAGARBRUNN 24:5 UPPSALA TINGSRÄTT
Uppsala kn, HÖGSTA 3:5 BÄLINGE HÄRADS FORNA TINGSHUS
Uppsala kn, KVARNGÄRDET 25:4 NORRA TINGSHUSET
Örebro kn, HAGABY 1:2 GLANSHAMMARS TINGSHUS
Örebro kn, LÄNNÄS 10:1 ASKERS HÄRADS TINGSHUS
Örebro kn, RÅDHUSET 5 ÖREBRO FD RÅDHUS
Örebro kn, RÅDHUSET 9 ÖREBRO TINGSRÄTT
Örebro kn, TINGSHUSET 17 OLAIGATAN
Östhammar kn, ÖREGRUND 20:1 ÖREGRUND
Östhammar kn, ÖSTHAMMAR 38:9 ÖSTHAMMAR
Östhammar kn, ÖSTHAMMAR 48:1 TINGSHUSET ÖSTHAMMAR