Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, ÖSTRA HUSBY KYRKOGÅRD kyrkomiljö, Östergötland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogårdens omgivning
Kyrkan och kyrkogårdens äldre del ligger i ett markant höjdläge omgiven av äldre och mer
sentida vägsträckningar. Den yngre kyrkogårdsdelen ligger väster om höjdryggen och
betydligt lägre. Söder om kyrkan finns parken till gården Älghammar samt Vikbolandsskolan,
som är en relativt låg byggnad i trä och gult tegel. Skolan ligger vid vägen mot Kuddby och
söderut längs vägen finns villabebyggelse. Väster om kyrkomiljön går landsvägen ut till
Arkösundsvägen, som går i en båge norr om kyrkan. Nordväst om kyrkan ligger
Gyllingegården med pastorsexpedition och församlingshem. Parallellt med kyrkogårdens
västra begränsning leder en allé fram till Gyllingegården. Prästgården, som är omgiven av en
stor trädgård, gränsar i sydöst till Gyllingegården. Bostadshuset är flankerat bl a av en
rödfärgad magasinsbyggnad med svarta luckor. Sydväst om prästgården ligger den f d
tiondeboden med angiven datering till 1854. Den har putsade, vitmålade fasader och en
kraftig takgesims. Sadeltaket är täckt med enkupigt rött tegel. I nordväst finns en utbyggd
källarnedgång.