Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borgholm kn, KÄLLA GAMLA KYRKA KYRKOMILJÖ, Kalmar

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Källa gamla kyrka ligger utmed vägen till Källa hamn. Källa hamn var under lång tid en av nordöstra Ölands viktigaste hamnar. Kring kyrkan ligger Vi alvar med gott om fornlämningar från järnåldern. Kyrkplatsen är alltså en gammal centralplats i Källa socken. Öster om kyrkan ligger idag en blandad småhusbebyggelse med såväl sommarboende som permanentboende.