Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ESSINGE KYRKA KYRKOMILJÖ, Stockholm

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Stora Essingen, en ö väster om Stockholms innerstad, var så gott som obebyggd fram till 1800-talets mitt. Omkring 1870 byggde arbetare från Ekensbergs varv vid Mälarens södra strand bostäder längs stranden. Senare byggdes också sommarstugor här. 1916 inkorporerades ön med Stockholm. Först sedan en stadsplan fastställts 1923 och en fast broförbindelse byggts 1928 började bebyggelsen breda ut sig på ön. På de centrala delarna uppfördes hyreshus och däromkring byggdes villor och mindre flerfamiljshus. Kyrkan ligger mitt på ön på en höjd. Strax sydväst härom ligger Essingetorget omgivet av hyreshuslängor. I de andra vädersträcken nedanför kyrkan ligger villor inbäddade i lummiga trädgårdar, de flesta byggda på 1930-talet.