Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, KULTURLANDSKAPSREGION NORDVÄSTRA SKÅNE, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Horstarna Bjärehalvön och Kullaberg samt Svedbergakulle är markanta höjdstråk i ett i övrigt platt område med små relativa höjdskillnader. Hög uppodlingsgrad, högrationaliserat jordbruk med inslag av specialiteter som tidig potatis och drivhusodling. Den agrara bebyggelsen ligger relativt utspridd, vilket av tradition kännetecknar detta gamla ensädesområde.
Urbana inslag finns i hamn- och industristaden Helsingborg, som också är målpunkt för två av Sveriges viktigaste vägar, inklusive knutpunkten vid Fleninge dar E4 och E6 sammanstrålar. Här dominerar vägarna landskapet på ett påtagligt sätt, vilket är ovanligt i Sverige utanför tätortsräjongerna.
Öresundskusten är starkt urbaniserad och omfattar en hel del fritidsbebyggelse. Här finns också en urban agglomeration runt Höganäs, samt de forna gruvorterna Billesholm, Bjuv, Nyvång och Åstorp.
Bjärehalvön med ett kulligt landskap över högsta kustlinjen har en hög uppodlingsgrad med en specialisering på tidiga grödor tack vare ett mycket gynnsamt klimat. Mindre bokskogar förekommer i höjdlägen. Längs kusterna i norr och väster förekommer ännu betade strandängar. Den agrara bebyggelsen dominerar landskapet men runt kusten finns ställvis omfattande fritidsbebyggelse, särskilt utefter Skälderviken.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.