Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, KULTURLANDSKAPSREGION NJUDUNG, Jönköping

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Området är beläget ovanför högsta kustlinjen med små relativa höjdskillnader. Granskogen dominerar med öar av odlingsmark, ofta uppe på moränhöjder. Den agrara bebyggelsen består av ensamgårdar eller glesa byar. Här finns också flera mindre städer och samhällen som präglas av diversifierad småindustri.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.