Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

null kn, KULTURLANDSKAPSREGION INRE SKÅNES SJÖ- OCH ÅSLANDSKAP, Skåne Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Skåne
Odlingslandskap - Slättbygd
Beskrivning

Området omfattar dels Romeleåsen, dels det lågt liggande landskapet kring Vombsjön samt öster och väster om Ringsjön jämte de norra delarna av Österle...

Läs mer i eget fönster