Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

null kn, KULTURLANDSKAPSREGION STORSJÖBYGDEN OCH ANGRÄNSANDE KAMBROSILURPÅVERKADE OMRÅDEN, Jämtland Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Jämtland
Odlingslandskap - Skogsbygd
Beskrivning

Odlingsbetingelserna i den öppna Storsjöbygden grundar sig på förekomsten av kalkrik moränlera. Bygden kännetecknas av hög uppodlingsgrad och lång beb...

Läs mer i eget fönster