Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

null kn, KULTURLANDSKAPSREGION SÖDRA NORRLANDS INLAND, Jämtland Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Jämtland
Odlingslandskap - Skogsbygd
Beskrivning

Här möter vi norrlandsterrängen med bebyggda dalgångar omgivna av berg av tämligen konstant höjd, s.k. vågig bergkullterräng. Området är i allmänhet s...

Läs mer i eget fönster