Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

null kn, KULTURLANDSKAPSREGION FINNVEDEN, Jönköping Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Jönköping
Odlingslandskap - Skogsbygd
Beskrivning

Området är beläget ovanför högsta kustlinjen. Det utgör en högslätt med små relativa höjdskillnader. Granskog dominerar men stora områden upptas av my...

Läs mer i eget fönster