Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Byggnadsinventering i Västlänkens sträckning

 Inventering - Syfte

Syfte
Att registrera information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse längs Västlänkens tänkta sträckning.