Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av byggnadsminnen i Kristianstad

 Inventering - Syfte

Syfte
Inventering av byggnadsminnen i Skåne län, Kristianstads kommun, uppdatering