Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Byggnadsminnen i Tjörn, TILLGÄNGLIGA BYGGNADSMINNEN

 Inventering - Syfte

Syfte
Projektets övergripande syfte är att tillgängliggöra den historia om länets kulturarv som byggnadsminnena berättar och att därigenom öka medvetenheten om dess kulturhistoriska värden hos såväl enskilda fastighetsägare och förvaltare som allmänheten. Projektet är ett led i Länsstyrelsens uppgift att utöva tillsyn över byggnadsminnena, och att genom stöd och råd bistå ägarna med att hålla byggnadsminnena i ett gott skick, så att de kulturhistoriska värdena tillvaratas.