Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Byggnadsminnen i Gotlands kn, SOCKNAR K-Ö, UTOM VISBY, BASINFORMATION

 Inventering - Syfte

Syfte
Tillgängliggöra basinformation om enskilda och statliga byggnadsminnen från Riksantikvarieämbetet