Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i Mölndal, 2002-2005, VÄSTERGÖTLAND

 Inventering - Syfte

Syfte
Kartlägga historiska basfakta och beskrivningar för de inventerade kyrkorna, liksom en kulturhistorisk karaktärisering.