Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i Östersund, 2002-2006

 Inventering - Syfte

Syfte
Inventering och karakterisering av Härnösands stifts kyrkomiljöer. Inventering av kyrkomiljöer med syfte att få ett samlat, enhetligt och tillgängligt material om de historiska, byggnadstekniska och kulturhistoriska värden.