Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Storstadsprojektet HUSBY

 Inventering - Syfte

Syfte
Bidra till en allmänt ökad kunskap om stadsdelar i Stockholm uppförda under perioden 1962-75. Inventeringen ingår som en del av kunskapsuppbyggnaden inom projektet "Storstadens arkitektur och kulturmiljö", som initierades genom regeringens proposition "Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet" (prop. 1997/98:165)