Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Storstadsprojektet KIRSEBERG

 Inventering - Syfte

Syfte
Bidra till en allmänt ökad kunskap om Malmös bebyggelse från tiden efter 1945.
Inventeringen ingår som en del av kunskapsuppbyggnaden inom projektet "Storstadens Arkitektur och Kulturmiljö" som initierades genom regeringens proposition "Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet" (prop. 1997/98:165).