Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av bebyggelse i LÅNGHED, RIKSINT. K 500

 Inventering - Syfte

Syfte
Dokumentera kulturhistoriska värden, lyfta fram och synliggöra bebyggelsen samt använda registret i den fysiska planeringen.