Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Byggnadsminnen i Göteborg, BASINFORMATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västra Götaland
Göteborg
1992-02-02 - 2010-12-31

Tillgängliggöra basinformation om enskilda och statliga byggnadsminnen från Riksantikvarieämbetet

Basinventering
Anläggningar
Göteborg kn, ANNEDAL 2:5 KV PÄRONET
Göteborg kn, BACKA 766:594 BÄCKEBOL
Göteborg kn, BISKOPSGÅRDEN 108:1 TORPET KLARA 3
Göteborg kn, BRÄNNÖ S:86 STORA KÄNSÖ
Göteborg kn, BÖ 10:13 VILLA SOLTORPET
Göteborg kn, GULLBERGSVASS 17:3 GÖTEBORGS CENTRALSTATION
Göteborg kn, GULLBERGSVASS 703:18 MOSAISKA KAPELLET OCH BEGRAVNINGSPLATSEN
Göteborg kn, GULLBERGSVASS 703:4 SKANSEN LEJONET
Göteborg kn, GULLBERGSVASS 703:61 BERGSLAGSBANANS FD STATION
Göteborg kn, GÅRDA 23:13 M.FL. HÄSTSKOSÖMSFABRIKEN
Göteborg kn, GÅRDA 23:14 GÖTEBORGS REMFABRIK
Göteborg kn, GÅRDA 68:1 BIOGRAFEN FLAMMAN
Göteborg kn, HAGA 12:6 M.FL. KV FURIREN I HAGA
Göteborg kn, HAGA 13:15 KV KORPRALEN
Göteborg kn, HAGA 20:20 KV GRENADIEREN
Göteborg kn, HAGA 25:18 KV LANDSKNEKTEN
Göteborg kn, HAGA 26:5 KVARTERET KANONEN HAGA 26:5
Göteborg kn, HAGA 29:1 M.FL. KVARTERET BAJONETTEN
Göteborg kn, HAGA 3:1 HAGABADET (RENSTRÖMSKA BADET)
Göteborg kn, HAGA 4:1 FD DICKSONSKA BIBLIOTEKET
Göteborg kn, HAGA 4:2 KV MAJOREN
Göteborg kn, HAGA 6:1 KV LÖJTNANTEN
Göteborg kn, HAGA 715:8 M.FL. SKANSEN KRONAN
Göteborg kn, HAGA 7:1 KV FÄNRIKEN I HAGA
Göteborg kn, HAGA 8:3 KV FANJUNKAREN
Göteborg kn, HEDEN 16:12 DICKSONSKA VILLAN
Göteborg kn, HEDEN 38:1 M.FL. STORA KATRINELUND
Göteborg kn, HEDEN 705:11 TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK MED PALMHUSET
Göteborg kn, HJÄLLBO 55:1 LÄRJEHOLMS GÅRD
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 15:1 KV FRIMURAREN 1
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 15:4 FRIMURARLOGEN
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 16:14 CHALMERSKA HUSET
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 30:2 ENGELSKA KYRKAN (ST ANDREW´S CHURCH)
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 30:3 GEGERFELTSKA VILLAN
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 35:17 KV SIDENVÄVAREN
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 36:4 TELEVERKETS HUS, GÖTEBORG
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 3:7 GÖTEBORGS SYNAGOGA
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 53:16 LANDSSTATSHUSET GÖTEBORG
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 53:16 LÄNSRESIDENSET GÖTEBORG
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 54:10 KV ALSTRÖMER 7
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 54:9 KV ALSTRÖMER 9
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 64:29 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS HUS
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 65:1 DOMKYRKOBRUNNEN
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 65:1 GÖTEBORGS DOMKYRKA
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 70:1 FESKEKÖRKA
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 72:1 STORA SALUHALLEN
Göteborg kn, KALLEBÄCK 752:23 GUSTAFS KÄLLA
Göteborg kn, KOMMENDANTSÄNGEN 3:8 KV VAKTPOSTEN
Göteborg kn, KUNGSLADUGÅRD 46:1 BROSTRÖMSKA STIFTELSEN
Göteborg kn, KVIBERG 741:27 KVIBERGS KASERNER
Göteborg kn, KÅLLTORP 4:16 M.FL. HÄRLANDA FÄNGELSE
Göteborg kn, LINDHOLMEN 735:345 AFTONSTJÄRNAN
Göteborg kn, LORENSBERG 11:2 M.FL. LORENSBERGS VILLASTAD
Göteborg kn, LORENSBERG 29:2 LORENSBERGSTEATERN
Göteborg kn, LORENSBERG 30:2 GÖTEBORGS STADSTEATER
Göteborg kn, LORENSBERG 31:1 GÖTEBORGS KONSERTHUS
Göteborg kn, LORENSBERG 38:3 STORA TEATERN
Göteborg kn, LORENSBERG 40:1 M.FL. KV RYDBOHOLM
Göteborg kn, LORENSBERG 42:1 WERNERSKA VILLAN
Göteborg kn, LORENSBERG 53:1 M.FL. KUNGSPORTSAVENYN 16-20
Göteborg kn, LORENSBERG 53:6 KUNGSPORTSAVENYN 22
Göteborg kn, LORENSBERG 60:1 GÖTEBORGS UNIVERSITET
Göteborg kn, LORENSBERG 9:3 GÖTEBORGS KONSTMUSEUM OCH DELAR AV GÖTAPLATSEN
Göteborg kn, LORENSBERG 9:4 M.FL. KONSTHALLEN
Göteborg kn, MAJORNA 222:2 S.K. TAUBEHUSET
Göteborg kn, MAJORNA 720:216 OLSSONSKA GÅRDEN
Göteborg kn, MAJORNA 722:105 GATENHIELMSKA HUSET
Göteborg kn, MASTHUGGET 8:12 KV MASTHUGGET 8:12
Göteborg kn, NORDSTADEN 11:1 SAHLGRENSKA HUSET
Göteborg kn, NORDSTADEN 11:7 RÅDHUSET GÖTEBORG
Göteborg kn, NORDSTADEN 12:1 OSTINDISKA KOMPANIET (GÖTEBORGS MUSEUM)
Göteborg kn, NORDSTADEN 13:7 KV GAMLA TULLEN
Göteborg kn, NORDSTADEN 16:2 GÖTEBORGS BÖRSHUS
Göteborg kn, NORDSTADEN 16:2 GÖTEBORGS STADSHUS
Göteborg kn, NORDSTADEN 16:2 WENNGRENSKA HUSET
Göteborg kn, NORDSTADEN 19:1 M.FL. KRONHUSET
Göteborg kn, NYA VARVET 726:43 NYA VARVET, BYGGNADERNA 36 OCH 38
Göteborg kn, NYA VARVET 726:9 NYA VARVET-NOBIS
Göteborg kn, OLIVEDAL 32:7 SJÖMANNASÄLLSKAPETS HUS
Göteborg kn, SANNEGÅRDEN 734:4 M.FL. ERIKSBERGS BOCKKRAN
Göteborg kn, SKINTEBO 432:1 VILLA DALFRID
Göteborg kn, STAMPEN 11:14 GAMLA FATTIGHUSET
Göteborg kn, STAMPEN 1:1 GÖTEBORGS CENTRALPOST
Göteborg kn, STAMPEN 20:2 GÖTEBORGS FD SPINNHUS, FD KVINNOFÄNGELSE OCH FD BARNHEM
Göteborg kn, STIGBERGET 33:2 KV SKOGEN
Göteborg kn, TUVE 3:19 SKÄNDLA SÖRGÅRD
Göteborg kn, VASASTADEN 12:17 TOMTEHUSET
Göteborg kn, VASASTADEN 12:8 KV FURAN
Göteborg kn, VASASTADEN 14:1 NYA ELEMENTARLÄROVERKET
Göteborg kn, VASASTADEN 15:17 KV GRANEN
Göteborg kn, VASASTADEN 9:9 HEYMANSKA VILLAN
Göteborg kn, VINGA 1:1 VINGA FYR
Göteborg kn, ÄLVSBORG 855:405 GÖTEBORGS KANOTFÖRENING
Göteborg kn, ÄLVSBORG 855:752 NYA ÄLVSBORG
Göteborg kn, ÄLVSBORG 855:800 OSCAR II:S FORT