Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Norrköpings kommun Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Östergötland
Norrköping
2002 - 2006

Projektet har som mål att samtliga karaktäriseringar som utarbetats av församlingarna i stiften inom Svenska kyrkan ska registreras i bebyggelseregist...

Läs mer i eget fönster
Basinventering
Anläggningar
Norrköping kn, BACKA 3:1 SKÄRKINDS KYRKOGÅRD
Norrköping kn, BORG 14:10 BORGS KYRKOGÅRD
Norrköping kn, DAGSBERG 3:4 DAGSBERGS KYRKOGÅRD
Norrköping kn, ENEBYMO 1:4 ÖSTRA ENEBY KYRKOGÅRD
Norrköping kn, FISKEBERGA 1:14 KUDDBY KYRKOGÅRD
Norrköping kn, HÄRADSHAMMAR 7:1 HÄRADSHAMMARS KYRKOGÅRD
Norrköping kn, JONSBERG 4:2 JONSBERGS KYRKOGÅRD
Norrköping kn, KIMSTAD 25:1 KIMSTADS KYRKOGÅRD
Norrköping kn, KONUNGSUND 5:4 KONUNGSUNDS KYRKOGÅRD
Norrköping kn, KULLERSTAD 1:11 KULLERSTADS KYRKOGÅRD
Norrköping kn, KVARSEBO 5:2 KVARSEBO KYRKOGÅRD
Norrköping kn, KVILLINGE 6:2 KVILLINGE KYRKOGÅRD
Norrköping kn, MARIELUND 1:2 KREMATORIET, HIMMELSTALUNDS KAPELL OCH S:T OLOFS KAPELL
Norrköping kn, MARIELUND 1:8 NORRA KAPELLET
Norrköping kn, ORREKULLA 1:3 KROKEKS KYRKOGÅRD
Norrköping kn, RÖNÖ 2:1 RÖNÖ KYRKOGÅRD
Norrköping kn, SANKT JOHANNES KYRKA 1 SANKT JOHANNES KYRKA
Norrköping kn, SIMONSTORP 1:84 SIMONSTORPS KYRKOGÅRD
Norrköping kn, SKARPHAGEN 1:2 BORGSMO KAPELL
Norrköping kn, STORA GYLLINGE 1:2 ÖSTRA HUSBY KYRKOGÅRD
Norrköping kn, STYRSTAD 9:4 M.FL. STYRSTADS KYRKOGÅRD
Norrköping kn, SÖDERSTADEN 1:2 NORRKÖPINGS SÖDRA KYRKOGÅRD
Norrköping kn, TINGSTAD 11:6 TINGSTADS KYRKOGÅRD
Norrköping kn, TÅBY 8:1 TÅBY KYRKOGÅRD
Norrköping kn, VÅNGA KYRKOJORD 2:2 VÅNGA KYRKOGÅRD
Norrköping kn, ÄTTETORP 1:48 ÄTTETORPSKYRKAN
Norrköping kn, Å-ÅKERBY 1:2 Å KYRKOGÅRD
Norrköping kn, ÖSTRA NY PRÄSTGÅRD 1:5 ÖSTRA NY KYRKOGÅRD
Norrköping kn, ÖSTRA STENBY KYRKA 1:1 ÖSTRA STENBY KYRKOGÅRD