Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Byggnadsminnen i Sundsvall, BASINFORMATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västernorrland
Sundsvall
1992-02-02 - 2014-02-27

Tillgängliggöra basinformation om enskilda och statliga byggnadsminnen från Riksantikvarieämbetet

Basinventering
Anläggningar
Sundsvall kn, ARMPLÅGAN 1:1 M.FL. GALTSTRÖMS BRUK
Sundsvall kn, BACCHUS 3 ELFSTRÖMSKA HUSET
Sundsvall kn, BORGMÄSTAREN 10 POSTHUSET, SUNDSVALL
Sundsvall kn, DINGERSJÖ 1:67 MEDBORGARHUSET KUSTEN I STOCKVIK
Sundsvall kn, FÖRSÖKET 1 RAHMSKA HUSET
Sundsvall kn, GISTA 5:16 FÖRENINGSLOKALEN THOR
Sundsvall kn, GLÄDJEN 4 BERNSKA HUSET
Sundsvall kn, GUDMUNDTJÄRN 1:1 GUDMUNDSTJÄRN
Sundsvall kn, GUSTAV ADOLFSSKOLAN 1 GUSTAF ADOLFSKOLAN
Sundsvall kn, HOVRÄTTEN 2 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND
Sundsvall kn, HÄLSAN 6 GRAHNSKA HUSET
Sundsvall kn, JUPITER 6 BLOMBERGSKA HUSEN
Sundsvall kn, JUPITER 6 FÖRSÄKRINGSBOLAGET SVEAS HUS
Sundsvall kn, KASSÖREN 1 SUNDSVALLS TEATER
Sundsvall kn, MARS 1 BIOGRAFTEATERN SVEA
Sundsvall kn, MERCURIUS 15 CASSELSKA HUSET
Sundsvall kn, MINERVA 5 MALMSTRÖMSKA HUSET
Sundsvall kn, MINERVA 7 MINERVA 6
Sundsvall kn, MINERVA 8 DAHLMAN-NORDLINGSKA HUSET
Sundsvall kn, NETTO 9 KÖPMÄNNENS HUS
Sundsvall kn, NYTTAN 3 M.FL. HIRSCHSKA HUSET
Sundsvall kn, NÖJET 10 METODISTKYRKAN, SUNDSVALL
Sundsvall kn, OVANSJÖ S:2 M.FL. OVANSJÖPARKEN
Sundsvall kn, PAN 5 SUNDSVALLSBANKENS BYGGNAD
Sundsvall kn, PENNINGEN 12 GAMLA RIKSBANKSHUSET, SUNDSVALL
Sundsvall kn, PENNINGEN 6 HEDBERGSKA HUSET
Sundsvall kn, PENNINGEN 7 HANTVERKSFÖRENINGENS HUS
Sundsvall kn, PROSERPINA 5 HOTELL KNAUST
Sundsvall kn, RÄTTEN 1 FD CENTRALHOTELLET, SUNDSVALL
Sundsvall kn, RÅDMANNEN 5 THURESSONSKA HUSET
Sundsvall kn, STADSHUSET 2 STADSHUSET, SUNDSVALL
Sundsvall kn, TARA 2 WIKSTRÖMSKA HUSET
Sundsvall kn, TILLBUDET 2 TILLBUDET
Sundsvall kn, VESTA 3 TRYCKERIBOLAGETS HUS
Sundsvall kn, ÅSEN 1:4 ÅSENS SÅGVERKSANLÄGGNING
Sundsvall kn, ÖSTERMALM 1:1 SUNDSVALLS STATION PERRONGTAK
Sundsvall kn, ÖSTERMALM 3:1 M.FL. SUNDSVALLS JÄRNVÄGSSTATION