Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Byggnadsinventering i Inom vallgraven Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västra Götaland
Göteborg
2012-11-12 - 2012-11-12

Att digitalisera information om byggnader och miljöer innanför vallgraven, som ska kunna sökas tillsammans med föremål och berättelser i K-samsök.

Basinventering
Anläggningar
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 12:11 M.FL. BRUNNSPARKEN
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 12:11 M.FL. VARUHUSKVARTEREN
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 15:1 M.FL. DROTTNINGGATAN 24-37
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 16:14 M.FL. KÄMPEBRON
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 16:21 M.FL. DROTTNINGGATAN 9-23
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 16:26 DROTTNINGGATAN 20
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 1:15 M.FL. DROTTNINGGATAN 62-75
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 23:12 M.FL. GRÖNSAKSTORGET MED OMGIVNINGAR
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 35:14 LILLA TEATERN/INTIMA BIOGRAFEN
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 38:2 M.FL. FISKTORGET
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 4:1 M.FL. KUNGSPORTSPLATSEN
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 54:11 M.FL. DROTTNINGGATAN 3-8
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 54:8 M.FL. LILLA TORGET 3-6
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 55:1 M.FL. DROTTNINGGATAN 1-2
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 601:26 DROTTNING KRISTINAS JAKTSLOTT
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 701:27 STORA BOMMENS BRO
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 701:27 TYSKA BRON
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 701:27 YTTRE JÄRNVÅGSBRON
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 72:1 KUNGSTORGET
Göteborg kn, NORDSTADEN 11:6 TYSKA KYRKAN
Göteborg kn, NORDSTADEN 11:7 M.FL. GUSTAF ADOLFS TORG
Göteborg kn, NORDSTADEN 12:1
Göteborg kn, NORDSTADEN 14:1 M.FL. GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTS TIDNING
Göteborg kn, NORDSTADEN 16:2 M.FL. ÖSTRA HAMNGATANS NORRA DEL - VÄSTRA NORDSTADEN
Göteborg kn, NORDSTADEN 19:1 M.FL. KRONHUSET
Göteborg kn, NORDSTADEN 2:16 M.FL. ÖSTRA HAMNGATANS NORRA DEL - ÖSTRA NORDSTADEN