Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Byggnadsminnen i Göteborg, TILLGÄNGLIGA BYGGNADSMINNEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västra Götaland
Göteborg
2006 - 2009

Projektets övergripande syfte är att tillgängliggöra den historia om länets kulturarv som byggnadsminnena berättar och att därigenom öka medvetenheten...

Läs mer i eget fönster
Selektiv inventering
Anläggningar
Göteborg kn, ANNEDAL 2:5 KV PÄRONET
Göteborg kn, BÖ 10:13 VILLA SOLTORPET
Göteborg kn, GULLBERGSVASS 17:3 GÖTEBORGS CENTRALSTATION
Göteborg kn, GÅRDA 23:13 M.FL. HÄSTSKOSÖMSFABRIKEN
Göteborg kn, GÅRDA 23:14 GÖTEBORGS REMFABRIK
Göteborg kn, HAGA 13:15 KV KORPRALEN
Göteborg kn, HAGA 20:20 KV GRENADIEREN
Göteborg kn, HAGA 3:1 HAGABADET (RENSTRÖMSKA BADET)
Göteborg kn, HAGA 7:1 KV FÄNRIKEN I HAGA
Göteborg kn, HAGA 8:3 KV FANJUNKAREN
Göteborg kn, HEDEN 16:12 DICKSONSKA VILLAN
Göteborg kn, HEDEN 38:1 M.FL. STORA KATRINELUND
Göteborg kn, HEDEN 705:11 TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK
Göteborg kn, HJÄLLBO 55:1 LÄRJEHOLMS GÅRD
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 15:1 KV FRIMURAREN 1
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 15:4 FRIMURARLOGEN
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 30:2 ENGELSKA KYRKAN (ST ANDREWŽS CHURCH)
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 30:3 GEGERFELTSKA VILLAN
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 35:17 KV SIDENVÄVAREN
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 36:4 GÖTEBORG
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 3:7 GÖTEBORGS SYNAGOGA
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 54:10 KV ALSTRÖMER 7
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 54:9 KV ALSTRÖMER 9
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 64:29 SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS HUS
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 65:1 DOMKYRKOBRUNNEN
Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 72:1 STORA SALUHALLEN
Göteborg kn, KALLEBÄCK 752:23 GUSTAFS KÄLLA
Göteborg kn, KOMMENDANTSÄNGEN 3:8 KV VAKTPOSTEN
Göteborg kn, KVIBERG 741:27 KVIBERGS KASERNER
Göteborg kn, KÅLLTORP 4:16 M.FL. HÄRLANDA FÄNGELSE
Göteborg kn, LINDHOLMEN 735:345 AFTONSTJÄRNAN
Göteborg kn, LORENSBERG 38:3 STORA TEATERN
Göteborg kn, LORENSBERG 40:1 M.FL. KV RYDBOHOLM
Göteborg kn, LORENSBERG 42:1 WERNERSKA VILLAN
Göteborg kn, LORENSBERG 53:1 M.FL. KUNGSPORTSAVENYN 16-20
Göteborg kn, MAJORNA 720:216 OLSSONSKA GÅRDEN
Göteborg kn, MAJORNA 722:105 GATENHIELMSKA HUSET
Göteborg kn, MASTHUGGET 8:12 KV MASTHUGGET 8:12
Göteborg kn, NORDSTADEN 11:1 SAHLGRENSKA HUSET
Göteborg kn, NORDSTADEN 11:7 RÅDHUSET, GÖTEBORG
Göteborg kn, NORDSTADEN 12:1 OSTINDISKA KOMPANIET (GÖTEBORGS MUSEUM)
Göteborg kn, NORDSTADEN 13:7 KV GAMLA TULLEN
Göteborg kn, NORDSTADEN 16:2 GÖTEBORGS BÖRSHUS
Göteborg kn, NORDSTADEN 16:2 GÖTEBORGS STADSHUS
Göteborg kn, NORDSTADEN 16:2 WENNGRENSKA HUSET
Göteborg kn, NORDSTADEN 19:1 M.FL. KRONHUSET
Göteborg kn, NYA VARVET 726:43 NYA VARVET, BYGGNADERNA 36 OCH 38
Göteborg kn, OLIVEDAL 32:7 SJÖMANNASÄLLSKAPETS HUS
Göteborg kn, SKINTEBO 432:1 VILLA DALFRID
Göteborg kn, STAMPEN 11:14 GAMLA FATTIGHUSET
Göteborg kn, STIGBERGET 33:2 KV SKOGEN
Göteborg kn, TUVE 3:19 SKÄNDLA SÖRGÅRD
Göteborg kn, VASASTADEN 12:17 TOMTEHUSET
Göteborg kn, VASASTADEN 12:8 KV FURAN
Göteborg kn, VASASTADEN 14:1 NYA ELEMENTARLÄROVERKET
Göteborg kn, VASASTADEN 15:17 KV GRANEN