Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Byggnadsminnen i Kalmar kn, BASINFORMATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Kalmar
Kalmar
1999-01-01 - 2007-01-01

Tillgängliggöra basinformation om enskilda och statliga byggnadsminnen från Riksantikvarieämbetet

Basinventering
Anläggningar
Kalmar kn, APOTEKAREN 1 KV APOTEKAREN 1
Kalmar kn, APOTEKAREN 3 CASTENSKA GÅRDEN
Kalmar kn, BANKMANNEN 1 RIKSBANKEN (TELEVERKETS HUS) KALMAR
Kalmar kn, BOKBINDAREN 22 KREUGERSKA HUSET
Kalmar kn, BORGMÄSTAREN 1 EKSKA GÅRDEN
Kalmar kn, BORGMÄSTAREN 10 GAMLA KOMMINISTERGÅRDEN
Kalmar kn, BORGMÄSTAREN 11 BREMERSKA GÅRDEN
Kalmar kn, BORGMÄSTAREN 4 ROSENLUNDSKA HUSET
Kalmar kn, BORGMÄSTAREN 5 MÜHLENBRUCHSKA HUSET
Kalmar kn, BORGMÄSTAREN 5 ÖLANDSGATAN 27A
Kalmar kn, BORGMÄSTAREN 8 DAHMSKA HUSET
Kalmar kn, BORGMÄSTAREN 9 KV BORGMÄSTAREN 9
Kalmar kn, CEDERN 5 KRUSENSTJERNSKA GÅRDEN
Kalmar kn, DOMKYRKAN 1 M.FL. STORTORGET
Kalmar kn, DOMPROSTEN 1 KV DOMPROSTEN 1
Kalmar kn, DOMPROSTEN 7 DOMPROSTGÅRDEN
Kalmar kn, EBBETORP 5:5 M.FL. EBBETORPS GÅRD
Kalmar kn, FÄLTSKÄREN 6 HILLSKA GÅRDEN
Kalmar kn, GULDFISKEN 2 POSTHUSET, KALMAR
Kalmar kn, GÄSTGIVAREN 5 HANTVERKSHUSET
Kalmar kn, HATTMAKAREN 7 RÅDMAN JOEN SYLVESTERS GÅRD
Kalmar kn, KAKELMAKAREN 1 GAMLA TYGGÅRDEN
Kalmar kn, KAKELMAKAREN 4 VILLA HERTHA
Kalmar kn, KAKELMAKAREN 5 SJÖFARTSMUSEET
Kalmar kn, KRÖGAREN 9 M.FL. HÖGLUNDSKA HUSEN
Kalmar kn, KVARNHOLMEN 2:14 GRIMSKÄRS SKANS
Kalmar kn, KVARNHOLMEN 2:20 KLAPPHUSET
Kalmar kn, LANDSHÖVDINGEN 1 GAMLA APOTEKSHUSET
Kalmar kn, LANDSHÖVDINGEN 16 LÄNSRESIDENSET OCH LANDSSTATSHUSET KALMAR
Kalmar kn, LANDSHÖVDINGEN 17 SAHLSTEENSKA GÅRDEN OCH PER KNUTSSONS GÅRD
Kalmar kn, LJUNGBYHOLM 37:1 LJUNGBY SOCKENMAGASIN
Kalmar kn, MAGISTERN 15 NELSONSKA HUSET
Kalmar kn, MAGISTERN 15 STADSHUSET (GAMLA LÄROVERKET)
Kalmar kn, REPSLAGAREN 9 KV REPSLAGAREN 9
Kalmar kn, RINKABY 8:49 HENRIKSGÅRDEN
Kalmar kn, RYSSBYLUND 1:1 RYSSBYLUNDS GÅRD
Kalmar kn, RÅDMANNEN 1 APPELTOFFTSKA HUSET
Kalmar kn, RÅDMANNEN 2 KV RÅDMANNEN 2
Kalmar kn, RÅDMANNEN 5 GAMLA BRANDSTATIONEN
Kalmar kn, RÅDMANNEN 5 RÅDHUSET KALMAR
Kalmar kn, RÅDMANNEN 6 KV RÅDMANNEN 6
Kalmar kn, SKANSEN 2 VILLA SKANSEN
Kalmar kn, SLOTTET 1 KALMAR SLOTT
Kalmar kn, TEATERN 3 KALMAR TEATER
Kalmar kn, ÅLDERMANNEN 1 KULLZÉNSKA HUSET