Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kyrkor i Gotland kn, BASINFORMATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Gotland
Gotland
1996-01-01 - 2002-11-20

Tillgängliggöra basinformation från Byggnadsregistret och Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria

Kategoriinventering
Anläggningar
Gotland kn, AKEBÄCK KYRKOGÅRDEN 1:1 AKEBÄCKS KYRKA
Gotland kn, ALA KYRKOGÅRDEN 1:1 ALA KYRKA
Gotland kn, ALSKOG KYRKOGÅRDEN 1:1 ALSKOGS KYRKA
Gotland kn, ALVA KYRKOGÅRDEN 1:1 ALVA KYRKA
Gotland kn, ANGA KYRKOGÅRDEN 1:1 ANGA KYRKA
Gotland kn, ARDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 ARDRE KYRKA
Gotland kn, ATLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 ATLINGBO KYRKA
Gotland kn, BARLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 BARLINGBO KYRKA
Gotland kn, BJÖRKE KYRKOGÅRDEN 2:1 BJÖRKE KYRKA
Gotland kn, BOGE KYRKOGÅRDEN 1:1 BOGE KYRKA
Gotland kn, BRO KYRKOGÅRDEN 1:1 BRO KYRKA
Gotland kn, BUNGE KYRKOGÅRDEN 3:1 BUNGE KYRKA
Gotland kn, BURS KYRKOGÅRDEN 2:1 BURS KYRKA
Gotland kn, BUTTLE KYRKOGÅRDEN 1:1 BUTTLE KYRKA
Gotland kn, BÄL KYRKOGÅRDEN 1:1 BÄLS KYRKA
Gotland kn, DALHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 DALHEMS KYRKA
Gotland kn, EKE KYRKOGÅRDEN 1:1 EKE KYRKA
Gotland kn, EKEBY KYRKOGÅRDEN 1:1 EKEBY KYRKA
Gotland kn, EKSTA KYRKOGÅRDEN 1:1 EKSTA KYRKA
Gotland kn, ENDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 ENDRE KYRKA
Gotland kn, ESKELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 ESKELHEMS KYRKA
Gotland kn, ETELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 ETELHEMS KYRKA
Gotland kn, FARDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 FARDHEMS KYRKA
Gotland kn, FIDE KYRKOGÅRDEN 1:1 FIDE KYRKA
Gotland kn, FLERINGE KYRKOGÅRDEN 1:1 FLERINGE KYRKA
Gotland kn, FOLE KYRKOGÅRDEN 1:1 FOLE KYRKA
Gotland kn, FOLLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 FOLLINGBO KYRKA
Gotland kn, FRÖJEL KYRKOGÅRDEN 1:1 FRÖJELS KYRKA
Gotland kn, FÅRÖ GOTSKA SANDÖN 1:1 GOTSKA SANDÖNS KAPELL
Gotland kn, FÅRÖ KYRKOGÅRDEN 1:1 FÅRÖ KYRKA
Gotland kn, GAMMELGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 GAMMELGARNS KYRKA
Gotland kn, GANTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 GANTHEMS KYRKA
Gotland kn, GARDE KYRKOGÅRDEN 1:1 GARDE KYRKA
Gotland kn, GERUM KYRKOGÅRDEN 1:1 GERUMS KYRKA
Gotland kn, GOTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 GOTHEMS KYRKA
Gotland kn, GRÖTLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 GRÖTLINGBO KYRKA
Gotland kn, GULDRUPE KYRKOGÅRDEN 1:1 GULDRUPE KYRKA
Gotland kn, HABLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 HABLINGBO KYRKA
Gotland kn, HALL HALLSHUK 1:10 HALLSHUKS KAPELL
Gotland kn, HALL KYRKOGÅRDEN 1:1 HALLS KYRKA
Gotland kn, HALLA KYRKOGÅRDEN 1:1 HALLA KYRKA
Gotland kn, HAMRA KYRKOGÅRDEN 1:1 HAMRA KYRKA
Gotland kn, HANGVAR KYRKOGÅRDEN 1:1 HANGVARS KYRKA
Gotland kn, HAVDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 HAVDHEMS KYRKA
Gotland kn, HEJDE KYRKOGÅRDEN 1:1 HEJDE KYRKA
Gotland kn, HEJDEBY KYRKOGÅRDEN 1:1 HEJDEBY KYRKA
Gotland kn, HEJNUM KYRKOGÅRDEN 1:1 HEJNUMS KYRKA
Gotland kn, HELLVI KYRKOGÅRDEN 1:1 HELLVI KYRKA
Gotland kn, HEMSE KYRKOGÅRDEN 1:1 HEMSE KYRKA
Gotland kn, HOGRÄN KYRKOGÅRDEN 1:1 HOGRÄNS KYRKA
Gotland kn, HÖRSNE KYRKOGÅRDEN 1:1 HÖRSNE KYRKA
Gotland kn, KLINTE KYRKOGÅRDEN 3:1 KLINTE KYRKA
Gotland kn, KLINTE ROBBJÄNS 1:58 HAMNKYRKAN
Gotland kn, KRÄKLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 KRÄKLINGBO KYRKA
Gotland kn, KÄLLUNGE KYRKOGÅRDEN 1:1 KÄLLUNGE KYRKA
Gotland kn, LAU KYRKOGÅRDEN 1:1 LAU KYRKA
Gotland kn, LEVIDE KYRKOGÅRDEN 1:1 LEVIDE KYRKA
Gotland kn, LINDE KYRKOGÅRDEN 1:1 LINDE KYRKA
Gotland kn, LOJSTA KYRKOGÅRDEN 1:1 LOJSTA KYRKA
Gotland kn, LOKRUME KYRKOGÅRDEN 1:1 LOKRUME KYRKA
Gotland kn, LUMMELUNDA KYRKOGÅRDEN 1:1 LUMMELUNDA KYRKA
Gotland kn, LYE KYRKOGÅRDEN 1:1 LYE KYRKA
Gotland kn, LÄRBRO PRÄSTGÅRDEN 1:11 LÄRBRO KYRKA
Gotland kn, MARTEBO KYRKOGÅRDEN 1:1 MARTEBO KYRKA
Gotland kn, MÄSTERBY KYRKOGÅRDEN 1:1 MÄSTERBY KYRKA
Gotland kn, NORRLANDA KYRKOGÅRDEN 1:1 NORRLANDA KYRKA
Gotland kn, NÄR KYRKOGÅRDEN 1:1 NÄRS KYRKA
Gotland kn, NÄS KYRKOGÅRDEN 1:1 NÄS KYRKA
Gotland kn, OTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 OTHEMS KYRKA
Gotland kn, OTHEM SOLKLINT 1 SLITE KYRKA
Gotland kn, ROMA KYRKOGÅRDEN 1:1 ROMA KYRKA
Gotland kn, RONE KYRKOGÅRDEN 1:1 RONE KYRKA
Gotland kn, RUTE KYRKOGÅRDEN 1:1 RUTE KYRKA
Gotland kn, SANDA KYRKOGÅRDEN 1:1 SANDA KYRKA
Gotland kn, SILTE KYRKOGÅRDEN 1:1 SILTE KYRKA
Gotland kn, SJONHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 SJONHEMS KYRKA
Gotland kn, SPROGE KYRKOGÅRDEN 1:1 SPROGE KYRKA
Gotland kn, STENKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1 STENKUMLA KYRKA
Gotland kn, STENKYRKA KYRKOGÅRDEN 1:1 STENKYRKA KYRKA
Gotland kn, STÅNGA KYRKOGÅRDEN 1:1 STÅNGA KYRKA
Gotland kn, SUNDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 SUNDRE KYRKA
Gotland kn, TINGSTÄDE KYRKOGÅRDEN 1:1 TINGSTÄDE KYRKA
Gotland kn, TOFTA GNISVÄRD 1:3 GNISVÄRDS STRANDKYRKA
Gotland kn, TOFTA KYRKOGÅRDEN 1:1 TOFTA KYRKA
Gotland kn, TRÄKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1 TRÄKUMLA KYRKA
Gotland kn, VALL KYRKOGÅRDEN 1:1 VALLS KYRKA
Gotland kn, VALLSTENA KYRKOGÅRDEN 1:1 VALLSTENA KYRKA
Gotland kn, VAMLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 VAMLINGBO KYRKA
Gotland kn, VIKLAU KYRKOGÅRDEN 1:1 VIKLAU KYRKA
Gotland kn, VISBY KORALEN 31 VISBORGSKYRKAN
Gotland kn, VISBY S:TA MARIA 23 VISBY DOMKYRKA (SANKTA MARIA KYRKA)
Gotland kn, VISBY TIMMERMANNEN 1 TERRA NOVA KYRKA
Gotland kn, VÄNGE KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄNGE KYRKA
Gotland kn, VÄSKINDE KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄSKINDE KYRKA
Gotland kn, VÄSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄSTERGARNS KYRKA
Gotland kn, VÄSTERHEJDE KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄSTERHEJDE KYRKA
Gotland kn, VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:455 VIBBLE KAPELL
Gotland kn, VÄTE KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄTE KYRKA
Gotland kn, ÖJA KYRKOGÅRDEN 1:1 ÖJA KYRKA
Gotland kn, ÖSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 ÖSTERGARNS KYRKA