Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ny sökning Tillbaka till sökning

Inventeringspresentation
Halland
Varberg
2005-10-18 - 2010-06-30

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Halland.

Basinventering

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret