Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Byggnadsminnen i Nyköpings kn, BASINFORMATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Södermanland
Nyköping
1992-02-02 - 2020-12-21

Tillgängliggöra basinformation om enskilda och statliga byggnadsminnen från Riksantikvarieämbetet

Basinventering
Inventeringsfoton
Inga foton finns registrerade.
Miljöfoton

Åkerö säteri

1994-06-12

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Åkerö säteri

1994-06-12

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Åkerö säteri

1994-06-12

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Åkerö säteri

1994-06-12

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Åkerö säteri

1994-06-12

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Åkerö säteri

1994-06-12

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Åkerö säteri

1994-06-12

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Åkerö säteri

1994-06-12

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Åkerö säteri

1994-06-12

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Åkerö säteri

1994-06-12

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Anläggningsfoton

Östermalma herrgård med ...

1997-09-26

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Östermalma herrgård med ...

Okänt

Pål-Nils Nilsson

Rättighetslicens:

Residenset i Nyköping

2000-08-21

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Smedjan

2007-05-23

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Enkelstuga

2007-05-23

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Östra flygeln

2007-05-23

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Magasin

2007-05-23

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Nyköpinghus

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Kungstornet, idag museum...

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Gripska huset, även kall...

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Kärntornet

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Det s.k. herreköket med ...

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Porthuset

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Den till porthuset tillb...

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Gäldstugan, med porthuse...

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Gamla residenset

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Rekonstruerad del av kök...

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Smedjan

2007-05-23

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Enkelstuga

2007-05-23

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Östra flygeln

2007-05-23

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Magasin

2007-05-23

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Kungstornet, idag museum...

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Gripska huset, även kall...

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Kärntornet

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Det s.k. herreköket med ...

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Porthuset

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Den till porthuset tillb...

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Gäldstugan, med porthuse...

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens:

Gamla residenset

2007-05-25

Bengt A Lundberg

Rättighetslicens: