Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Byggnadsinventering i Inom vallgraven Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västra Götaland
Göteborg
2012-11-12 - 2012-11-12

Att digitalisera information om byggnader och miljöer innanför vallgraven, som ska kunna sökas tillsammans med föremål och berättelser i K-samsök.

Basinventering
Inventeringsfoton
Inga foton finns registrerade.
Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Fiskekyrkan (uppförd 187...

1890

Rättighetslicens:

Torghandel med fiskebåta...

1902

Rättighetslicens:

Fiskebåtar har lagt till...

1939

Otto Thulin

Rättighetslicens:

Framsidan av Ostindiska ...

1970

Staffan Westergren

Rättighetslicens:

Ostindiska huset och Wil...

1949

Sven Sjöstedt

Rättighetslicens:

Wilsonska flygeln uppför...

1901

Rättighetslicens:

Fasader längs Drottningg...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

De tre byggnaderna som f...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Trädplantering och markl...

2012-11-12

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Saluhallen, salustånd oc...

2012-11-12

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

En fardag för torghandel...

Okänt

Rättighetslicens:

Utsikt över Kungstorget ...

1921

Rättighetslicens:

Kungstorget 1-3 med blan...

Okänt

Rättighetslicens:

Kronhuset med Kronhusbod...

1953

Sven Sjöstedt

Rättighetslicens:

Vy från Kvarnberget över...

Okänt

Rättighetslicens:

Målning, troligen från 1...

Okänt

Rättighetslicens:

Östra Hamnkanalen norrut...

1936

Otto Thulin

Rättighetslicens:

Byggnaderna längsmed Öst...

2012-11-24

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Gamla Lejonbron (byggd 1...

1863

Rättighetslicens:

Vykort med en del av Bru...

Okänt

Rättighetslicens:

Brevkort med motiv från ...

Okänt

Rättighetslicens:

Utsikt över Kungsportspl...

1970

Rättighetslicens:

Stadens rådhus 1644, bel...

1644

Rättighetslicens:

Vykort med fotografi av ...

1902

Rättighetslicens:

Hörnet Kungsgatan/Kasern...

1970

Harald Wideen

Rättighetslicens:

Program för uppsättninge...

1922-05-20

Rättighetslicens:

Fotografi taget av Wilhe...

1888

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Vy från Pedagogens park ...

2012-12-06

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Akvarell föreställande L...

Okänt

Rättighetslicens:

Nybyggnad med tryckeri o...

1876

Robert Upman

Rättighetslicens:

Hörnfasaden av Göteborgs...

1901

Rättighetslicens:

Tidningen körs ut från P...

1907

Rättighetslicens:

Flygfoto över Domkyrkan ...

1949

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Färgreproduktion efter g...

1787

Rättighetslicens:

Akvarell utförd av Ludvi...

1890

Rättighetslicens:

Såningskvinnan (Johanna ...

1885-06-27

Rättighetslicens:

Akvarell ur Alida Magnus...

1890

Rättighetslicens:

Fotografi taget år 1869 ...

1869

Rättighetslicens:

Fasader mot Lilla Torget...

Okänt

Rättighetslicens:

Fotografi från år 1873 m...

1873

Rättighetslicens:

Utsikt från Thulehusets ...

1936

Rättighetslicens:

Vykort för Palace Hotel ...

Okänt

Rättighetslicens:

Avtäckningen av Karl IX:...

1904-09-07

Rättighetslicens:

Utsikt norrut längs Arki...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Östra Hamnkanalen norrut...

1936

Otto Thulin

Rättighetslicens:

Solförmörkelse studeras ...

Okänt

Rättighetslicens:

Kungsportsplatsen i mitt...

Okänt

Rättighetslicens:

Vy norrut från Pedagogen...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Köpmansgatubron sedan ig...

1936

Otto Thulin

Rättighetslicens:

Fotografi taget senast å...

1898

Rättighetslicens:

Akvarell ur bildverket F...

1890-07-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Fotografiet är troligen ...

Okänt

Rättighetslicens:

Karl IX:s ryttarstaty re...

2012-12-12

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Fiskhallen, Feskekôrka. ...

2012-11-12

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontor för Boplats

2012-11-12

Rättighetslicens:

Fasad i gult tegel med b...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Del av Sveahusets (Elite...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Sveahuset, huvudbyggnade...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Palatsarkitektur i flore...

2012-12-06

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Västra Hamngatan 5. Uppf...

2012-12-06

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Ursprungligen uppfört 18...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Magasinsbyggnad uppförd ...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Uppfört 1927 som en del ...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Södra Hamngatan 13-17. K...

1902

Rättighetslicens:

Stora Saluhallen och den...

1888

Rättighetslicens:

Kronhuset. Västra gaveln...

1945

Iwar Andersson

Rättighetslicens:

Övre Kyrkogatan/Södra Li...

Okänt

Rättighetslicens:

I förgrunden ett par som...

1960

Rättighetslicens:

Drottning Kristinas jakt...

1976

Rättighetslicens:

Kontors- och butiksbyggn...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kvarteret 55 Neptunus fr...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Hörnfasad Drottninggatan...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Uppfört 1886 för Götebor...

2012-12-06

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Baksidan av Frimurarloge...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Huset är ett bra exempel...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Fyra våningar med takvån...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Fasaden har en rik nyren...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kombinationen med den lä...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontors- och affärshus m...

2012-12-06

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnaden uppfördes reda...

2012-12-06

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Trevåningshus med kringb...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnaden uppfördes som ...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnaden uppfördes 1853...

2012-12-06

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Detalj av de böljande fö...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Hotel Royal i hörnet Dro...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Hotel Royals långa fasad...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Uppförd 1984-86 som Hote...

2012-12-06

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Denna byggnad uppfördes ...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Bostadshus uppfört 1860 ...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kämpebrons skyddsräcke. ...

2012-12-14

Astrid Bäckman

Rättighetslicens:

Kämpebron i sten från år...

2012-12-14

Astrid Bäckman

Rättighetslicens:

Detta hörnhus uppfördes ...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Skandiahuset är ett sexv...

2012-12-05

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

År 1753 lät Brita Sahlgr...

2012-11-15

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Sahlgrenska huset. Igens...

2012-11-15

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Denna byggnad uppfördes ...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnad med ursprung red...

2012-11-30

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Ostindiska huset, senare...

2012-11-13

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

"Thulehuset" sett från G...

2012-11-14

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Sandstensreliefen över h...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontors- och varuhus i t...

2012-11-14

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Affärs- och kontorshus m...

2012-11-14

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

I fyra till sex våningar...

2012-11-14

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontorshus i tre våninga...

2012-11-24

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Tvåvåningshus med källar...

2012-11-24

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Östra Hamngatan 7-9/Span...

2012-11-26

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontors- och affärshus i...

2012-11-24

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Till vänster kontorshus ...

2012-11-24

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontorshus med lager frå...

2012-11-24

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontorshus med restauran...

2012-11-24

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

F.d. Hallska husets ståt...

2012-11-26

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Hörnet av f.d. Hallska h...

2012-11-26

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

"Börs- och festivitetsby...

2012-12-14

Astrid Bäckman

Rättighetslicens:

Affärs- och kontorshus f...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Fontänbron och Lejontrap...

2012-12-14

Astrid Bäckman

Rättighetslicens:

Södra Hamngatan 45/Fredg...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Palacehusets östra och n...

2012-12-14

Astrid Bäckman

Rättighetslicens:

Nordstans två byggnader ...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Platsen för den nerbrunn...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontors- och affärshus m...

2012-12-07

Astrid Bäckman

Rättighetslicens:

Kontors- och affärshus. ...

2012-12-10

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Uppfört 1856 som bostads...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontorshus med restauran...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

År 2007 uppfördes en sex...

2012-12-07

Astrid Bäckman

Rättighetslicens:

Femvåningshus med indrag...

2012-12-10

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

F.d. Abrahamsons affärsp...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnaden härstammar frå...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontors- och affärshus i...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Fasad mot öster och Östr...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Fasader mot sydost och K...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Detalj av balkongen med ...

2012-12-07

Astrid Bäckman

Rättighetslicens:

Gammal apoteksinredning ...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontorshus med Hallbergs...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Affärs- och kontorshus i...

2012-12-14

Rättighetslicens:

Hörnet Magasinsgatan/Kun...

2012-12-10

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnaden uppfördes på 1...

2012-12-14

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Klaffbro i gjutjärn bygg...

2012-12-14

Astrid Bäckman

Rättighetslicens:

Tyska bron över Hamnkana...

2012-12-14

Astrid Bäckman

Rättighetslicens:

Fotografi från slutet av...

1896

Rättighetslicens:

Fotografi över Hamnkanal...

Okänt

Rättighetslicens:

Byggnaden uppförde på 19...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Uppfört i två våningar 1...

2012-12-06

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Arkaden, byggd 1974. Fas...

2012-12-06

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Arkaden, byggd 1974. Hör...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

NK:s huvudbyggnad under ...

2012-12-06

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

F.d. Biograf Odéon. Biog...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnaden är en del av N...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Uppfört 1930 som kontors...

2012-12-06

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnaden uppfördes 1975...

2012-12-10

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

År 1860 byggdes dagens s...

2012-12-21

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnadskropparna i mitt...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Artilleristallet mot Söd...

2012-12-10

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

F.d. ridhusets fasad mot...

2012-12-06

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Affärshus med Wettergren...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Uppfört som spruthus 185...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Uppfört 1863 av byggmäst...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Gustaviskolan. Friliggan...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Den smala västfasaden. B...

2012-12-13

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontorshus med butiker. ...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnaden uppfördes 1902...

2012-12-14

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Helt inglasad byggnad me...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Skolbyggnaden "Gamla Lat...

2012-12-10

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

F.d. skolbyggnad med Jaz...

2012-12-10

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Pedagogen består av ett ...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Gjutjärnsbro med svängsp...

2012-12-21

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Detalj av lyktstolpe på ...

2012-12-21

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Tidningshusets tillbyggn...

2012-11-14

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Detalj av Hedlunds tillb...

2012-11-14

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Ingången till tidningshu...

2012-11-13

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Två byggnader uppförda 1...

2012-11-14

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnad utförd i en sort...

2012-11-14

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Detalj av Adlers fasad f...

2012-11-14

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Den första byggnaden att...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Uppfört 1895 som bankval...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Tillbyggnad mot Drottnin...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Trevåningshus med fasad ...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontorshus med restauran...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontorshus med restauran...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontorshus i tre våninga...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontorshus med butik. Tr...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kontors- affärshus i två...

2012-11-16

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Innegården på adressen V...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Kvarteret där Apoteket E...

2012-11-12

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

"Börs- och festivitetsby...

2012-11-24

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnaden har stått här ...

2012-12-07

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Detalj av klassicerande ...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Fönstren och entréerna h...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnaden har en ljus sl...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Pedagogens nordvästra si...

2012-12-14

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Byggnaden som hyste Göte...

2000-11-22

Robert Upman

Rättighetslicens:

Innegård med port mot Dr...

2012-11-23

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Enhörningen som låg i ap...

2012-11-16

Manne Wernemyr

Rättighetslicens:

Bottenvåningen är välbev...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens:

Fotografiet är taget i m...

1950-03

Sven Sjöstedt

Rättighetslicens:

Tidningen köres ut, Post...

1000-01-01

Rättighetslicens:

Södra Hamngatan 1912 fra...

1912

Rättighetslicens:

Övergången mellan den ru...

2012-12-01

Adam Augustsson

Rättighetslicens: